Manažerský audit

 

Audit je obecně vymezen jako způsob odhalování závad a nepravidelností se zaměřením na zlepšení současného stavu. Při auditu dochází k analýze stavu skutečné úrovně a k jeho porovnáním se žádoucím stavem.

Manažerský audit je audit, který vykonává konzultant společně s vysoce postaveným manažerem nebo přímo majitelem. Poradce manažerovi pomáhá analyzovat svou firmu, najít problémové oblasti a navrhnout řešení. V rámci manažerského auditu je proveden personální a procesní audit.

 

Postup manažerského auditu

  • analýza současného stavu (struktura, procesy, lidské zdroje, finance, marketing, identifikace konkurenčních výhod a rizik)
  • definice cíle
  • definice strategie (výběr z možností, identifikování zdrojů)
  • implementace (odpovědnosti, komunikace)

 

Personální audit

  • interview
  • 360˚ feedback
  • psychodiagnostické testy RAISEC, BIP

 

Procesní audit

  • procesní analýza, SWOT analýza
  • procesní mapy
  • Bussines Process Optimatization (BPO)